Có 1 kết quả:

Shēn Jǐng

1/1

Shēn Jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sham Tseng (area in Hong Kong)

Một số bài thơ có sử dụng