Có 1 kết quả:

shēn mì

1/1

shēn mì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dense
(2) thick