Có 1 kết quả:

shēn dù xué xí

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep learning (artificial intelligence)