Có 1 kết quả:

shēn qíng hòu yì

1/1

shēn qíng hòu yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

profound love, generous friendship (idiom)