Có 1 kết quả:

shēn qíng hòu yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep friendship