Có 1 kết quả:

shēn ài

1/1

shēn ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to love dearly