Có 1 kết quả:

shēn zōng sè ㄕㄣ ㄗㄨㄥ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dark brown