Có 1 kết quả:

shēn yuān

1/1

shēn yuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abyss