Có 1 kết quả:

Shēn Gǎng

1/1

Shēn Gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shenzhen and Hong Kong