Có 1 kết quả:

shēn huī sè

1/1

shēn huī sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark gray