Có 1 kết quả:

shēn lǜ

1/1

shēn lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark green