Có 1 kết quả:

shēn yuǎn

1/1

shēn yuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) far-reaching
(2) profound and long-lasting