Có 1 kết quả:

hùn níng jì

1/1

hùn níng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coagulant