Có 1 kết quả:

hùn níng tǔ

1/1

hùn níng tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

concrete