Có 1 kết quả:

hùn hé shī yǔ zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

mixed aphasia