Có 1 kết quả:

hùn qìn

1/1

hùn qìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vulgar
(2) foul-mouthed