Có 1 kết quả:

hùn huò

1/1

hùn huò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mixture
(2) amalgam