Có 1 kết quả:

hùn rì zi

1/1

hùn rì zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to idle
(2) to waste time