Có 1 kết quả:

hùn gǒng

1/1

hùn gǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mercury amalgam