Có 1 kết quả:

hùn dùn xué ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chaos theory (math.)