Có 1 kết quả:

hùn dùn xué

1/1

hùn dùn xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chaos theory (math.)