Có 1 kết quả:

hùn xiáo shì fēi ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄈㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to confuse right and wrong (idiom)