Có 1 kết quả:

hùn mēng

1/1

hùn mēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deceive
(2) to mislead