Có 1 kết quả:

hùn zhǒng

1/1

hùn zhǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hybrid
(2) mixed-breed