Có 1 kết quả:

hùn zhàng

1/1

hùn zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shameful
(2) absolutely disgraceful!