Có 1 kết quả:

yān miè

1/1

yān miè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to submerge
(2) to flood
(3) to bury