Có 1 kết quả:

qiǎn bó

1/1

qiǎn bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

superficial