Có 1 kết quả:

tiān dīng

1/1

tiān dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to add a son to the family