Có 1 kết quả:

tiān bàn

1/1

tiān bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to acquire