Có 1 kết quả:

tiān jiā

1/1

tiān jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to add
(2) to increase