Có 1 kết quả:

tiān jiā jì

1/1

tiān jiā jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) additive
(2) food additive