Có 1 kết quả:

tiān zhuān jiā wǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. contribute bricks and tiles for a building (idiom)
(2) fig. to do one's bit to help