Có 1 kết quả:

tiān fú tiān shòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to increase luck and longevity