Có 1 kết quả:

tiān zhì

1/1

tiān zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy
(2) to acquire
(3) to add to one's possessions