Có 1 kết quả:

tiān bu

1/1

tiān bu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill (up)
(2) to replenish