Có 1 kết quả:

tiān má fan

1/1

tiān má fan

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cause trouble for sb
(2) to inconvenience