Có 1 kết quả:

qīng yī sè ㄑㄧㄥ ㄧ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monotone
(2) only one ingredient
(3) (mahjong) all in the same suit