Có 1 kết quả:

qīng dǎng

1/1

qīng dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

purge of the party