Có 1 kết quả:

Qīng jūn

1/1

Qīng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Qing army