Có 1 kết quả:

Qīng yuán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qingyuan county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning