Có 1 kết quả:

Qīng yuán Mǎn zú Zì zhì xiàn ㄑㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qingyuan Manchu autonomous county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning