Có 1 kết quả:

Qīng tíng

1/1

Qīng tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Qing court (as government of China)