Có 1 kết quả:

Qīng xú xiàn

1/1

Qīng xú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qingxu county in Taiyuan 太原[Tai4 yuan2], Shanxi