Có 1 kết quả:

qīng xīn zì rán ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄗˋ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

as fresh and clean as nature (idiom)