Có 1 kết quả:

qīng xī

1/1

qīng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear
(2) distinct