Có 1 kết quả:

Qīng shuǐ sì

1/1

Qīng shuǐ sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kiyomizu temple in east Kyōto 京都, Japan