Có 1 kết quả:

qīng tāng

1/1

qīng tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) broth
(2) clear soup
(3) consommé