Có 1 kết quả:

Qīng hé xiàn

1/1

Qīng hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qinghe county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei