Có 1 kết quả:

Qīng hé mén

1/1

Qīng hé mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qinghemen district of Fuxin city 阜新市, Liaoning