Có 1 kết quả:

Qīng liú xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qingliu county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian