Có 1 kết quả:

qīng huǒ

1/1

qīng huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to clear internal heat (Chinese Medicine)