Có 1 kết quả:

qīng huǒ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to clear internal heat (Chinese Medicine)